Nama: ASIR

Pengertian nama: Orang yang menawan (menangkap) lawannya dengan kekuatannya atau akhlaknya atau kecantikannya.

Nama: ADAM

Yang dibangsakan semua manusia kepadanya yang terdahulu ataupun yang kemudian. Maka sebagai bapak sekalian manusia dan manusia sebagai anak cucunya.

Adakah Nama itu Mempunyai Akibat?

Sebahagian kecil, dari golongan manusia mengatakan bahawa nama tidak mempunyai sebab ataupun akibat apapun. Tetapi kebanyakan orang mengatakan bahawa nama itu mempunyai akibat sampingan. Mereka mengatakan tiap-tiap yang dinamakan itu dari namanya itulah nasib.